אנחנו

אם תרצי אותי
תגלי דברים טובים
דברים נהדרים
עלי ועלייך
עלינו
ועל מה שאנחנו יכולים

נהיה מצחיקים
נתרגש ביחד
אני אסתכל קדימה
את תזכירי לי כמה טוב היה מאחור
ונהיה אנחנו
את כמו שאת
אני כמו שאני
אני אכתוב
ואת תדברי

ואם תישארי איתי
נעשה דברים טובים
דברים נהדרים
שלי ושלך
שלנו
שיישארו עד סוף הימים

נהיה מחוברים
נשחק ביחד
אני אהיה אפור
את תצבעי אותי בצבעים
ונהיה אנחנו
את כמו שאת
אני כמו שאני
אני אקשיב
ואת תספרי