החלום

אני יודע שאת חושבת עלי
לפעמים.
גם אני חושב עליך
פחות או יותר
כבר שלוש שנים.

העבר קן
מלא בחרטות.
ההווה תוצאה
של הרבה טעויות.
העתיד עבודה
שנשאר לעשות.
החלום הוא במקרה הטוב
עיוות של כל השאר.

אני אשכח אותך
בסופו של דבר.