אסוס של בעברית התקנה

אני בטוח שהם השתמשו במכונה תרגום.

אסוס התקנה בעברית של 1

אסוס התקנה בעברית של 2

מי שעוד הפתיעו הם מיקרוסופט שקראו ל- Sleep שינה ול- Hibernation מצב שינה. לך תסביר למישהו שלא מכיר את ההבדלים בין השניים. אני חושב שאיך שתרגמו מישהו הלך וכתב את ההסבר הזה.

2 Replies to “אסוס של בעברית התקנה”

Comments are closed.