פרידה

מילים אחרונות שלא אמרנו
חיבוק אחרון שלא חלקנו

הפסדתי במערכה
על הלב שלך
והלב שלי נשאר
אדמה חרוכה

(מאוסף שברירי השירים שלעולם לא יושלמו)