שיר המבוך

(עוד משהו ישן שאבד באסון העברית הגדול של הבלוג הזה)

שיר המבוך, שיר המבוך
נולדת!
“אתה נמצא כאן”
אומר השלט שמצביע על מפה,
שתראה בפעם האחרונה.
החוקים:
נקודת ההתחלה נבחרה בשבילך.
יש אינסוף יציאות.
הבחירה בדרך היא שלך,
והיציאה תהיה לפי הדרך.
אתה מצוייד במשפחה,
ואינך רשאי להחליפה.
קדימה, התקדם!

שיר המבוך, שיר המבוך
ימינה ושמאלה, מה אתה רואה?
בחר בחוכמה.
בחר במסדרון הארוך חסר הפניות,
וכשתרצה לחזור החזרה תהיה קשה.
בחר בפיתולים ובפניות,
ואולי תמצא את עצמך חזרה באותה נקודה ממנה יצאת.

שיר המבוך, שיר המבוך
יש אנשים בדרך.
הצטרפות אליהם תבטיח שינוי,
בדרך שלהם וגם בשלך.
אושר,
אהבה,
עצב,
אכזבה.
כולם נמצאים בדרך, כולם אפשרויות.
מאכזבה לומדים,
עצב מעכב,
אושר ממלא.
אהבה… אהבה היא… אין זמן, חייבים לזוז.

שיר המבוך, שיר המבוך
כאוס מוחלט, אבל אתה חייב לבחור.
גילית כשרון, התקדמת לכיוון אחד.
גידלת משפחה, התקדמת לכיוון שני.
לא תמיד אפשר לחזור.
על רוב הבחירות שעשית לא תוכל להתחרט,
השינוי נעשה.

שיר המבוך, שיר המבוך
חלק מהדרכים יהיו ללא מוצא.
סוף!
אבל יש תקווה,
חזור על עקבותיך ומצא אותה.
נשאר מעט זמן, אבל אל דאגה:
כשתמצא אהבה… לא עכשיו, קודם חזור.

שיר המבוך, שיר המבוך
אתה לקראת הסוף,
כל הדברים שעשית מתכנסים.
אתה מסתכל אחורה ובקושי רואה
את הפנייה האחרונה שעשית
משוך בכתפיים וצא מהמבוך.
כבר לא אכפת, לא אכפת…
כי מצאת אהבה.

שיר המבוך, שיר החיים
מתת!
חיית באושר?