אני מחפש מתנדבים לניסוי

במהלך הניסוי המתנדבים יבואו בנעלי הקרוקס שלהם לקניון אם הדרך בצומת ינאי, שם הם יעלו על המדרגות הנעות. לפני כן כל אחד יחתום על טופס ויתור לפיו לא אני אחראי לנזק שעלול להיגרם לנעליים. הנהלת הקניון כבר מכוסה:

השימוש בקרוקס אינו מומלץ

מתנדבים ללא נעלי קרוקס גם כן מוזמנים, שכן חנות “ריקושט” נמצאת בקומה השניה וניתן לרכוש שם זוג חדש אותו מיד נבחן במדרגות הנעות. לצורך הדגמה, כך ייערך הניסוי:

השימוש בקרוקס אינו מומלץ

דבר משעשע נוסף הוא ש”הנהלת הקניון” לא שמה שלט כזה בתחתית המדרגות העולות לקומה השניה, שם (כמו שציינתי) ניתן לקנות זוג חדש.

2 Replies to “אני מחפש מתנדבים לניסוי”

  1. So after your crocs where worn out on the first level, anyway you won’t be able to use them on the second level. They probably just didn’t know about rikoshet…

Comments are closed.